Zmiany organizacyjne w ENEA Centrum

W dniu 23 października 2015 r. przedstawiono stronie społecznej do zaopiniowania Regulaminu Jednostek Organizacyjnych oraz Regulaminu Przedsiębiorstwa ENEA Centrum sp. z o.o. Biorąc jednak pod uwagę, że to nie związki zawodowe są od kreowania modelu gospodarczego spółki, zwróciliśmy się do pracodawcy o dodatkowe informacje dotyczące przedstawionego materiału w zakresie skutków społecznych wynikających z planowanych zmian.

2015-10-30 Odpowiedź i prośba o uzupełnienie informacji w sprawie RO ENEA Centrum