O Nas

Kim jesteśmy

Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Grupy Kapitałowej ENEA działa 8 lat jako organizacja skupiająca Zakładowe Organizacje Związkowe. MZZP GK ENEA jest jedną z najliczniejszych organizacji związkowych w GK ENEA. Zaufało nam ok. 2 tys. pracowników we wszystkich spółkach Grupy Kapitałowej. Nasza organizacja jest członkiem struktur krajowych takich jak Zrzeszenie Związków Zawodowych Energetyków (20 tys. członków) oraz wchodzi w skład Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych liczącego 350 tys. członków.

www.opzz.org.pl

www.zzze.pl

www.kodeks-pracy.org

Co robimy

Naszym podstawowym zadaniem jest obrona interesów pracowników i działanie na rzecz poprawy ich sytuacji ekonomicznej i społecznej. Dbamy, by pracodawca  przestrzegał prawa pracy oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Działamy na rzecz poprawy warunków zatrudnienia i uprawnień socjalnych. Bez naszej zgody pracodawca nie może rozwiązać z pracownikiem umowy o pracę. Działamy, gdy w zakładzie naruszane są przepisy prawa pracy. To z naszej inicjatywy może być przeprowadzona kontrola Państwowej Inspekcji Pracy. Ustalamy wraz z pracodawcą zasady wynagradzania pracowników. Kontrolujemy też wydatki z funduszu socjalnego, by były sprawiedliwie dzielone. Udzielamy porad, negocjujemy  i pomagamy w sytuacjach trudnych, nie tylko w miejscu pracy. Wyróżniamy się spośród innych organizacji związkowych charakterem działania. Naszą dewizą jest wzajemna pomoc, dostęp do wiedzy oraz odpowiedzialność i bezpieczeństwo w miejscu pracy. Jeżeli oczekujesz dostępu do sprawdzonych informacji, skuteczności w działaniu, przynależności do grupy, uczciwych i pracowitych ludzi – to lepiej trafić nie można.

MZZP GK ENEA – jesteśmy tu, by pomagać, wspierać i chronić. Zostań z nami