Skład Zarządu

DANE  TELEADRESOWE

 

Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników

Grupy Kapitałowej ENEA

 

Zarząd Związku

Przewodniczący:

 1. Jerzy Wiertelak

mail: jerzy.wiertelak@enea.pl;

tel. 68 328 18 49, tel. kom 601 813 247, fax 68 328 18 81

 

Z-ca Przewodniczącego:

 1. Janusz Śniadecki

mail: janusz.sniadecki@enea.pl;

tel./fax 61 856 11 55, tel. kom 607 700 158,

 

Wiceprzewodniczący:

 1. Ryszard Korzenecki – Bydgoszcz
 2. Patryk Jarosz – Gorzów Wlkp.
 3. Iwona Dolna – Szczecin
 4. Mariusz Janiszewski – Zielona Góra

 

Członkowie Zarządu:

 1. Daniel Lewiński – Bydgoszcz
 2. Mirosław Rzymek – Bydgoszcz
 3. Dariusz Łodyga – Gorzów Wlkp.
 4. Alina Dakowska – Poznań
 5. Tadeusz Nych – Poznań
 6. Krzysztof Statucki – Poznań
 7. Andrzej Wąsowski – Poznań
 8. Józef Kałuziak – Szczecin