Klub Seniora

Klub Seniora przy ENEA S.A. działa od 1997 roku. Do Klubu może należeć każdy emeryt ze Spółek Grupy Kapitałowej ENEA.

Klub Seniora organizuje:

– spotkania towarzyskie na których przekazywane są najnowsze informacje z działalności Grupy Kapitałowej ENEA;

– spotkania edukacyjne, wykłady i warsztaty, na których goścci ekspertów w zakresie zdrowia, turystyki i kultury;

–  konkursy i wystawy „Zdolności Manualne”;

– spotkania świąteczne;

– dwie wycieczki w roku:

wiosenną – zagraniczną  – 5 dniową

jesienną – krajową – 1 dniową

Spotkania odbywają się w każdy pierwszy czwartek miesiąca.

Kontakt: Krystyna Tomczak 61 856 11 55 lub 605 484 429

Krystyna Tomczak: Pracę w Energetyce Poznańskiej rozpoczęła 49 lat temu w Dziale Dokumentacji i Rozwoju Sieci. Następnie prowadziła Punkt Informacji Techniczno – Ekonomicznej. W latach 1989 – 1997 Kierowała Referatem  Racjonalizacji, Wynalazczości i Postępu Technicznego w Zakładzie. Dzięki jej pracy wiele rozwiązań technicznych, których autorami byli poznańscy energetycy, uzyskało patent w Urzędzie Patentowym. Równolegle z pracą zawodową zajmowała się pracą społeczną w Związkach Zawodowych. Od 1997 roku pełniła rolę Sekretarza Związku Zawodowego Pracowników Energetyki. W 2003 roku została wybrana na Przewodniczącą Koła Seniorów przy ENEA S.A. Jest członkiem Zarządu Zakładowej Organizacji Związkowej  MZZP GK ENEA w Poznaniu.