Oferta dla energetyków

17 czerwca 2016 // 0 Comments

Szanowni Państwo! Firma brokerska Mentor S.A. na zlecenie Zrzeszenia Związków Zawodowych Energetyków do którego należą Zakładowe Organizacje Związkowe Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Grupy Kapitałowej ENEA z [...]

Pismo MZZP GK ENEA w sprawie MPKZP

9 maja 2016 // 0 Comments

W minionym roku doprowadzono do połączenia w Grupie Kapitałowej ENEA wielu Pracowniczych Kas Zapomogowo Pożyczkowych w jedną Międzyzakładową Pracowniczą Kasę Zapomogowo Pożyczkową. Niniejsze przedsięwzięcie zostało przeprowadzone przy [...]

Informacja MZZP GK ENEA 05-03-2016

4 maja 2016 // 0 Comments

Miesiąc kwiecień 2016 r. był okresem negocjacji płacowych oraz Zjazdów Sprawozdawczych poszczególnych Zakładowych Organizacji Związkowych MZZ Pracowników GK ENEA. Przewodniczący organizacji związkowych składali Delegatom sprawozdania za [...]

Smutne Zawiadomienie

8 lutego 2016 // 0 Comments

Z głębokim żalem informujemy, że w dniu 5 lutego br. zmarła nasza Koleżanka Marzena Łukaszewska – Przewodnicząca Zakładowej Organizacji Związkowej Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Grupy Kapitałowej ENEA w [...]
1 2 3 39