Wątpliwy dialog społeczny!

5 października 2016 // 0 Comments

„Zgodnie z ustaleniami z dnia 29 lipca 2016 r. zawartymi pomiędzy Zarządem ENEA Operator sp. z o.o. a organizacjami związkowymi działającymi w spółce, Strony uzgodniły m.in., że w ramach kontynuacji dialogu społecznego, w każdą [...]

Oferta dla energetyków!

5 października 2016 // 0 Comments

Ponieważ przedstawiona w miesiącu czerwcu 2016 r. niżej opisana oferta ubezpieczeniowa znalazła już grono osób zainteresowanych wśród pracowników którzy z przyczyn wymienionych poniżej zakończyli swoją pracę w energetyce, dla [...]

Regulamin dla domyślnych

11 sierpnia 2016 // 0 Comments

Z przykrością odnosimy, że zabieg jakim powinno być opiniowanie projektu RJO przez MZZP GK ENEA jest niewykonalny. Z założenia, wnioskujący powinien wykazać się uczciwością w stosunku do opiniującego, by ten miał szansę wpłynąć na [...]

Dzień Energetyka 2016

4 sierpnia 2016 // 0 Comments

Z okazji Dnia Energetyka życzymy wszystkim pracownikom branży energetycznej wytrwałości, wiary w przyszłość, sukcesów w pracy zawodowej, pozytywnej energii każdego dnia oraz zdrowia i realizacji planów w życiu osobistym. Jerzy [...]

Oferta dla energetyków

17 czerwca 2016 // 0 Comments

Szanowni Państwo! Firma brokerska Mentor S.A. na zlecenie Zrzeszenia Związków Zawodowych Energetyków do którego należą Zakładowe Organizacje Związkowe Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Grupy Kapitałowej ENEA z [...]

Pismo MZZP GK ENEA w sprawie MPKZP

9 maja 2016 // 0 Comments

W minionym roku doprowadzono do połączenia w Grupie Kapitałowej ENEA wielu Pracowniczych Kas Zapomogowo Pożyczkowych w jedną Międzyzakładową Pracowniczą Kasę Zapomogowo Pożyczkową. Niniejsze przedsięwzięcie zostało przeprowadzone przy [...]
1 2 3 40