Wątpliwy dialog społeczny!

5 października 2016 // 0 Comments

„Zgodnie z ustaleniami z dnia 29 lipca 2016 r. zawartymi pomiędzy Zarządem ENEA Operator sp. z o.o. a organizacjami związkowymi działającymi w spółce, Strony uzgodniły m.in., że w ramach kontynuacji dialogu społecznego, w każdą [...]

Oferta dla energetyków!

5 października 2016 // 0 Comments

Ponieważ przedstawiona w miesiącu czerwcu 2016 r. niżej opisana oferta ubezpieczeniowa znalazła już grono osób zainteresowanych wśród pracowników którzy z przyczyn wymienionych poniżej zakończyli swoją pracę w energetyce, dla [...]

Regulamin dla domyślnych

11 sierpnia 2016 // 0 Comments

Z przykrością odnosimy, że zabieg jakim powinno być opiniowanie projektu RJO przez MZZP GK ENEA jest niewykonalny. Z założenia, wnioskujący powinien wykazać się uczciwością w stosunku do opiniującego, by ten miał szansę wpłynąć na [...]
1 2 3 40