Interwencja w sprawie RJO oraz ROPS ENEA S.A.

21 czerwca 2017 mzzp 0

Oczekujemy na przekazanie do naszej wiedzy Wyciągu z projektów przedmiotowych Regulaminów, ze wskazaniem gdzie nastąpiły zmiany. Jednocześnie prosimy załączyć, niezbędną dla właściwej oceny niniejszego materiału […]

2017-05-16 Informacja

17 maja 2017 mzzp 0

W dniach 15-16 maja 2017 r. odbyły się w Poznaniu spotkania z Zarządem ENEA S.A. (spotkanie kwartalne), Zarządem ENEA Centrum sp. z o.o. (Regulamin pracy […]

Oferta dla energetyków!

12 maja 2017 mzzp 0

Ponieważ przedstawiona w miesiącu czerwcu 2016 r. niżej opisana oferta ubezpieczeniowa znalazła już grono osób zainteresowanych wśród pracowników którzy z przyczyn wymienionych poniżej zakończyli swoją […]

PDO w GK ENEA: Tak czy Nie?

12 lutego 2017 mzzp 0

Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Grupy Kapitałowej ENEA w swoim piśmie z dnia 02.01.2017 r. odniósł się krytycznie do przedstawionegoProgramu Zmiany Pokoleniowej, jednak niczego to nie zmieniło, czego […]