2017-07-14 Informacja

18 lipca 2017 mzzp 0

W minionym okresie odbyły się spotkania kwartalne z Zarządami ENEA S.A., ENEA Centrum sp. z o.o. oraz ENEA Operator sp. z o.o. Jerzy Wiertelak Przeczytaj: […]

Interwencja w sprawie RJO oraz ROPS ENEA S.A.

21 czerwca 2017 mzzp 0

Oczekujemy na przekazanie do naszej wiedzy Wyciągu z projektów przedmiotowych Regulaminów, ze wskazaniem gdzie nastąpiły zmiany. Jednocześnie prosimy załączyć, niezbędną dla właściwej oceny niniejszego materiału […]