Pismo MZZP GK ENEA w sprawie zapomnianych pracowników

… uznanie pracy osób zatrudnionych przez pośrednika, jest wyłącznie uznaniem pośrednika który czerpie zyski z ich zaangażowania…

Pismo o identycznej treści zostało przez MZZP GK ENEA skierowane do Zarządów ENEA Centrum sp. z o.o. oraz ENEA Operator sp. z o.o.

2015-11-30 Pismo MZZP GK ENEA do ENEA Centrum w sprawie zapomnianych pracowników