Pismo MZZP GK ENEA do ENEA Centrum w sprawie limitu skierowań na profilaktykę

W związku z koniecznością dokonania podziału „limitu skierowań” do Szpitala Uzdrowiskowego w Inowrocławiu na profilaktykę wynikającą z Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy, pomiędzy uprawnionymi pracownikami którzy złożyli stosowne Wnioski, pragnę zapytać: jakie przyjęto kryteria podziału skierowań w ramach uzgodnionego limitu, aby uniknąć sytuacji konfliktowych, mogących budzić wątpliwość co do rzetelności obiektywnego podziału?

2016-02-03 Pismo MZZP GK ENEA do ENEA Centrum w sprawie limitu skierowań na profilaktykę