Życzenia z okazji Dnia Kobiet

8 marca 2012 mzzp 0

Kosze kwiatów wysyłamy, a z nimi słów miłych kilka. Dużo szczęścia i radości, przede wszystkim też miłości. Byście kochane zawsze były i w spełnieniu zawodowym […]

Porozumienie w ENEA Centrum

1 marca 2012 mzzp 0

Podczas spotkania Pracodawcy ENEA Centrm ze Stroną Społeczną ustalono, że współczyniki normatywne będące podstawą budowy tabeli wynagrodzeń na rok 2012 nie ulegają zmianie i obowiązują […]

Pismo Prezesa URE do MZZP GK ENEA

27 lutego 2012 mzzp 0

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki Marek Woszczyk odpowiedział na pismo Wspólnej Reprezentacji Związkowej, które wpłynęło do URE 23.01.2012 r. Plik do pobrania: 2012-02-14 Prezes URE W-wa […]

Żądanie płacowe w ENEA Operator

23 lutego 2012 mzzp 0

Strona Społeczna zgłosiła żądanie zawarcia porozumienia płacowego w ENEA Operator do końca lutego 2012 r.  Wszystkie organizacje związkowe, jednogłośnie żądają podwyższenia płacy zasadniczej co najmniej […]

Pismo z MSP

21 lutego 2012 mzzp 0

Ministerstwo Skarbu Państwa skierowało pismo na ręcę Janusza Śniadeckiego Współprzewodniczacego Zespołu Trójstronnego ds. Branży Energetycznej. Odnosi się w nim do ustaleń, które zapadły w dniu […]

NIE dla Centrum Usług Wspólnych

9 lutego 2012 mzzp 0

Strona Społeczna domaga się ujawnienia planów ENEA S.A., które mają prowadzić do przejścia pracowników z Grupy Kapitałowej ENEA do zależnych struktur o znawie – Centrum […]