Szkolenie z Prawa Pracy

25 maja 2012 mzzp 0

W dniach 15 – 18 maja 2012r. w Pobierowie odbyło się szkolenie dla członków zarządów i komisji zakładowych organizacji związkowych Zrzeszenia Związków Zawodowych Energetyków . […]

System motywacyjny – do rozwagi…

25 maja 2012 mzzp 0

W związku z toczącymi się rozmowami, odnośnie zasad regulacji płacowych w ENEA Operator, MZZP GK ENEA przedstawia własne stanowisko.Biorąc pod uwagę informację ENEA Ope rator […]

Konferencja Sprawozdawcza Delegatów MZZP GK ENEA

22 maja 2012 mzzp 0

W Pobierowie rozpoczęła się Konferencja Sprawozdawcza MZZP GK ENEA. W spotkaniu bierze udział  kilkudziesięciu delegatów reprezentujących wszystkie Zakładowe Organizacje Związkowe. Przewodniczący Jerzy Wiertelak przedstawił sprawozdanie […]

Podpisano porozumienie płacowe w ENEA S.A.

18 maja 2012 mzzp 0

Przedstawiciele wszystkich organizacji związkowych spotkali się z przedstawicielami ENEA S.A. 16 maja br. podpisano Porozumienie ustalające zasady wzrostu płac zasadniczych i przyznawania nagród. Przyjęto, że […]