Jerzy Wiertelak

Przewodniczący MZZP GK ENEA

Zatrudniony w Zakładzie Energetycznym Zielona Góra od 1983 roku.Kolejno pracował na stanowiskach: elektromontera w Wydziale Automatyki Zabezpieczeń i Pomiarów, sam. referenta ds. inwestycji, inżyniera ds. rozwoju.Obecnie Wiceprzewodniczący Zrzeszenia Związków Zawodowych Energetyków, w Zrzeszeniu Przewodniczący Sekcji Zakładów Energetycznych ZZZE, Przewodniczący Międzyzakładowego Związku Zawodowego Pracowników Grupy Kapitałowej ENEA, Zastępca Przewodniczącego Zakładowej Organizacji Związkowej MZZ Pracowników GK ENEA w Zielonej Górze, Członek Zespołu Trójstronnego ds. Branży Energetycznej, przedstawiciel Strony Społecznej w pracach nad Ponadzakładowym Układem Zbiorowym Pracy. Zainteresowania: historia, geografia, sport.